Byggfirma - Mer detaljer gällande Byggfirma
Byggfirma

Byggfirma

En byggfirma är ett företag så på uppdrag åtar sig att bygga nytt eller bygga om olika delar av t.ex. en bostad. De mindre byggfirmorna är ofta inriktade på något eller ett par moment som behövs vid ombyggnad.

De stora byggnadsfirmorna har ofta de flesta yrkesinriktningar inom byggindustrin samlade i samma företag eftersom detta underlättar och effektiviserar arbetet ofta. Även de största byggföretagen har dock behov att ta in underleverantörer då t.ex. flera rörmokare när rören ska dras vid nybygge av flerfamiljs hus.

Kompetenser hos byggfirmor

För att kunna genomföra stora renoveringsprojekt eller nybyggnationer krävs många olika inriktningar av byggarbetare. De vanligaste typerna av byggarbetare som en byggfirma har är:

Byggfirmor


Vanliga arbeten att anlita byggfirma för

De vanligaste byggtjänsterna som privatpersoner anlitar byggfirmor för är när de ska renovera badrummet, byta ut köket, renovera trappan samt byta takpannor på taket eller puts på huset. Oavsett om du ska renovera i ditt hus eller i din lägenhet så har du rätt att göra ROT-avdrag för arbetskostnaden.

Vad gäller för ROT-avdrag?

Det som ni bör tänka på när ni anlitar en byggföretag är att ni redan från början beslutar er för att kommunicerar till byggfirman att de ska göra ROT-avdrag för ert bygge. Om inte byggfirman gör ROT-avdraget har ni ingen möjlighet att själv göra avdrag direkt senare hos Skatteverket.

De belopp ni får dra av vid ROT-avdraget är 50.000 kr per person och år. Om ni bor tillsammans med någon mer person som är vuxen får ni därför dra av 100.000 kr vilket gör att lönedelen på byggfirmans räkning kan vara 200.000 kr. Detta motsvarar ungefär ombyggnad av ett kök och renovering av ett badrum samma år.